વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

વડોદરા લોકસભા સીટ ઉપર રંજનબેન ભટ્ટને ફરીથી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ.

લોકસભા ૨૦૧૯ ની ચુટણી મા વડોદરા લોકસભા સીટ બ્રહ્મસમાજ નુ ગૌરવ એવા રંજનબેન ભટ્ટ ને વડોદરા ની લોકસભાની સીટ પર ફરી થી સાંસદ ની ટીકીટ રીપીટ કરવા બદલ રંજનબેન ભટ્ટ ને ખુબ ખુબ શુભેચ્છા પાઠવતાં સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Continue Reading

પ.પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ વિજય રામ ચંદ્ર સુરી મ.સા. ના અંતિમ શિષ્ય પ.પૂ. મુનિરાજ શ્રી હિત રુચિ વિજય મ.સા. કાળધર્મ પામેલ છે.

પ.પૂ. આ. ભ. શ્રીમદ વિજય રામ ચંદ્ર સુરી મ.સા. ના અંતિમ શિષ્ય પ.પૂ. મુનિરાજ શ્રી હિત રુચિ વિજય મ.સા. કાળધર્મ પામેલ છે.👏👏👏 જય જય નંદા જય જય ભદા 🙏🙏🙏 દશા પોરવાડ , પાલડી , અમદાવાદ

Continue Reading

વડાપ્રધાનનો પત્ર “ભારત કે મન કી બાત” અને સરકારની જન કલ્યાણકારી યોજનાઓ કાર્યકર્તાઓને ઘર-ઘર સુધી પહોંચાડશે. – જીતુભાઈ વાઘાણી.

ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી ગાંધીનગર ખાતે વરદાયિની માતા,રૂપાલ ના દર્શન કરી અને ભાજપના ઘર ઘર ચલો સંપર્ક અભિયાન બીજા તબક્કાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. ગુજરાતમાં મારુ ઘર ભાજપ નું ઘર મંત્રને ચરિતાર્થ કરતા દરેક કાર્યકર્તા વિસ્તારકો આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી નો પત્ર ભારત કે મન કી બાત અને કેન્દ્ર સરકારની જન કલ્યાણકારી યોજનાઓની […]

Continue Reading

ભારત અપરાધ એન્ડ માનવ અધિકાર ફરિયાદ નિવારણ સંઘ શ્રી ભદ્રેશભાઈ રાજપુરાને ભાવનગર સીટી પ્રેસિડેન્ટ નિયુક્ત થવા બદલ અભિનંદન પાઠવ્યા.

ભારત અપરાધ એન્ડ માનવ અધિકાર ફરિયાદ નિવારણ સંઘ શ્રી ભદ્રેશભાઈ રાજપુરા કો ભાવનગર સીટી પ્રેસિડેન્ટ નિયુક્ત થવા બદલ અભિનંદન અને ઉતરોતર પ્રગતિ કરો એવી શુભેચ્છા. Please send your news on 9909931560.

Continue Reading