ગુજરાત સરકારે એશિયન ગેમ્સનાં વિજેતાઓને બનાવ્યા બ્રાન્ડ એમ્બેસડર.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

ગુજરાત સરકારે એશિયન ગેમ્સમાં મેડલ જીતનાર સરિતા ગાયકવાડને કુપોષણ મુક્ત અભિયાનની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર અને
અંકિતા રૈનાને “બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો” અભિયાનની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવી.

આપના. ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Spread the love
  • 1
    Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *