પી.જી.વી.સી.એલ પારડી ના કર્મચારી ભરતભાઈ મુછડીયા એ જીવના જોખમથી વીજ ફોલ્ટ રીપેરીંગ કરતાં બિરદાવ્યા.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ

પી.જી.વી.સી.એલ પારડી ના કર્મચારી ભરતભાઈ મુછડીયા એ જીવના જોખમથી વીજ ફોલ્ટ રીપેરીંગ કરેલ…

પારડી સબડિવિઝનમાં ફરજ બજાવતા ઈ.લે આસિસ્ટન્ટ ભરતભાઈ મુછડીયા ચાલુ વરસાદે વીજ પુરવઠો યથાવત્ રાખવા બાબતે જીવના જોખમે પરિવારની ચિંતા કર્યા વગર ચેકડેમની અંદરના પોલમાં 11KV પીન ફોલ્ટ બદલવા ગયેલ. જે પાણીમાં ત્રણ ચાર સાપ ઝેરી જીવ જંતુ કાદવ-કીચડ હોય છતાં ફરજ અદા કરેલ તે કામને બિરદાવવા બદલ ગીતા યુનિયન વતી કે.કે. કારીયા (G.S) તેમજ પૂરી ટીમ વતી હિંમત ને દાદ આપેલ હતી તેમના સાહસ ને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.

રિપોર્ટર :- રશમીન ગાંધી

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *