નારાયણા કોલેજ ઓફ કોમર્સ ના CWDC ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટે ડેન્ટલ અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

શ્રી નારાયણા કોલેજ ઓફ કોમર્સ ના CWDC ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટે ડેન્ટલ અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.દાંતને લગતી સામાન્ય માહિતી, તેમની સંભાળ અને સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી આધુનિક પધ્ધતિઓ અને તેનાથી થતાં ફાયદાઓ વિશે અમદાવાદના ખ્યાતનામ ડૉ અદિતી શાહે સંપૂર્ણ જાણકારી આપી હતી. તેઓએ દાંતની સ્વચ્છતા, સંભાળ અને સુંદર સ્મિત માટે સ્વસ્થ દાંત ના મહત્વ અને દાંતના જતન માટે સચોટ જાણકારી આપી હતી.આ કાર્યક્રમમાં 200થી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લઈ મહત્વની જાણકારી પ્રાપ્ત કરી હતી.આ કાર્યક્રમમાં કોલેજના પ્રિન્સિપાલ ડૉ. જીગ્નેશ કાઉંગલે પણ Oral Hygiene વિશે વિદ્યાર્થીઓને સંબોધ્યા અને ડૉ. અદિતી શાહને આભાર વ્યક્ત કર્યો.સ્ટોરી. કેડીભટ્ટ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *