માં ખોડીયારનાં ધામ માટેલમાં ગાયત્રી ઉપાસક પૂ. શ્રી સ્વરૂપાનંદજીની પધરામણી.

ગુજરાત ધાર્મિક વિશેષ સમાચાર

માં ખોડીયારનાં પરમ ધામ માટેલમાં ગાયત્રી ઉપાસક પૂ. શ્રી સ્વરૂપાનંદજીની પધરામણી થઇ અને જગ્યાનાં મહંત શ્રી ખોડીદાસ દુધરેજીયાએ ભાવભીનું સ્વાગત કર્યું તથા માંના નિજમંદિરે બેસાડી પુજા કરાવ્યા.

ઉપરાંત જવલ્લે જ ભેટ અપાતી “મેરીયો શાલ” પૂ. શ્રીને ઓઢાડીને સન્માન કરાયું ત્યારે ખુબ ભાવભીના દ્રષ્યો સર્જાયા કારણ કે આ શાલનું મહત્વ અનેરૂં એટલા માટે છે કે ખોડીયાર માં સહિત ૭ બહેનો વચ્ચે મેરખીયો એક માત્ર ભાઇ હતો અને આ શાલ એનું પ્રતિક માનવામાં આવે છે, જે ખુબ જ આસ્થા સાથે જોડાયેલું છે. મહંતશ્રીએ લાપસીની પ્રસાદી પણ આપી, જે ભાવથી લઇને વિદાય લીધી. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *