દિવ્યાંગ બાળકોની દિવાળીની ઉજવણી.

ગુજરાત ભારત વિશેષ સમાચાર

સ્મિત ચાઈલ્ડ એજ્યુકેશન એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ટ્રસ્ટ શાળાના દિવ્યાંગ બાળકોને અનોખી રીતે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

દિવ્યાંગ બાળકો ને પ્રદૂષણ વિશે જાગૃતતા લાવવા સમજણ આપી થીએટર ફિલ્મ જોવા લઈ જઈ અને હોટલમાં જમાડી દિવાળીની ઉજવણી કરી હતી. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Spread the love
  • 7
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *