ફાધર અશોક વાઘેલા દ્વારા અમદાવાદ ધર્મ વિભાગ ના મહાધર્માંધ્યક્ષ પૂ. બિશપ રત્નાસ્વામી ના વરદ હસ્તે કલ્પેશ સોલંકી નું  સન્માન

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત સમાચાર

ગુર્જર વાણી સંગ.. મીડિયા નો રંગ રેવ ફાધર અશોક વાઘેલા દ્વારા આયોજિત કાર્યક્રમ અમદાવાદ ધર્મ વિભાગ ના મહાધરમાધ્યક્ષ પૂ. બિશપ રત્નાસ્વામી ના વરદ હસ્તે કલ્પેશ સોલંકી નું સન્માન કરવામાં આવ્યું, ઈસુ સંગ પ્રોવિનસલ રેવ. ફાનસિસ પરમાર. રેવ. ફાધર વિનાયક જાદવ. અન્ય ફાધરો ની ઉપસ્થિતિમાં માં યોજાયેલ સમગ્ર કાર્યક્રમ નું સફળ સંચાલન મા શૈલેષ રાઠોડે કર્યુ હતું.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *