સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મંદિર મણિનગર ખાતે રંગોળી હરીફાઈ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક
શાળા મંદિર મણિનગર ખાતે તારીખ 03/11/18 ના રોજ રંગોળી હરીફાઈ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 87 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.વિજેતા થયેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યા હતાં.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Spread the love
  • 2
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *