લીમડાના દાંતણના ફાયદા જાણીને તે ટૂથબ્રશ કરવાનું બંધ કરી દેશો.- વૈધ ડૉ બલભદ્ર મહેતા.

અમેરિકા જેવી મહાસત્તામાં કે દેશમાં લીમડાનું દાતણ એક મોલમાં ભારત ના ચલણ પ્રમાણે 559.06 રૂપિયામાં પડે છે લીમડાના દાતણ ને અમેરિકામાં અંગ્રેજીમાં (neem stick) કહેવામાં આવે છે અમેરિકન ડોલરમાં$ 8.69 છે. પટેલ બ્રધર્સ સ્ટોર અમેરિકા નો ભાવ છે* 🌿 આજથી વર્ષો પહેલાં કે જ્યારે ટૂથ બ્રશ ની શોધ પણ ન થઈ હતી એ સમયથી ભારત […]

Continue Reading