શ્રી ગોઝારિયા કેળવણી મંડળ અષ્ટ દશાબ્દી મહોત્સવ ગોઝારિયા.

ગુજરાત વિશેષ સમાચાર

ગામ ગોઝારિયા (ઉ. ગુજરાત) માં અષ્ટ દશાબ્દી મહોત્સવ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય ભાઈ રૂપાણી. નાયબ મુખ્ય મંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ શેઠશ્રી કરસનભાઈ પટેલ(નિરમા) અને સંસદસભ્યશ્રીમતી જયશ્રી બેન પટેલ ખાસ હાજર રહ્યા હતા.

આ પ્રસંગે અંગ્રેજી માધ્યમ ની શાળા શરુ કરવા માટે ગ્રામ જનો એ 6.5 કરોડનોફાળો નોંધાવ્યો હતો. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *