અકસ્માત જોઈ CM રૂપાણીએ કાફલો અટકાવી દીધો

ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

મુખ્યમંત્રી વિજય રુપાણી ગાંધીનગરથી અમદાવાદ તરફ કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ગ-0 થી સરગાસણ પાસે એક એક્ટિવા વાહનને થયેલા અકસ્માત જોઇને પોતાના કોન્વોયને થંભાવી દીધો હતો અને અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલાને તાત્કાલિક સારવાર મળે એનો આદેશ આપ્યો હતો.

મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ પોતાના કાફલામાંથી સ્પેર કારમાં ઈજા ગ્રસ્ત વ્યકતિને બેસાડી સારવાર માટે સરકારી સિવિલ હોસ્પિટલ ગાંધીનગર ખાતે ખસેડવા સૂચના આપી હતી.

Please send your news on 9909931560.

Related Post

TejGujarati
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 thoughts on “અકસ્માત જોઈ CM રૂપાણીએ કાફલો અટકાવી દીધો

 1. Enfermedades neurológicas: Como lo mencionamos en el anterior, la erección se produce con la circulación sanguínea, pero es el cerebro el que indica dicho proceso mediante la excitación y los estímulos sexuales. Existe también el llamado anillo de constricción. Ejercicios: Hay determinadas rutinas de ejercicios que son recomendados como complemento de los tratamientos para la impotencia masculina. Donde Comprar Levitra en argentina. Si pasa mucho tiempo mirando y masturbándose con pornografía, podría hacer que desarrolle expectativas poco realistas sobre el sexo o sobre sus parejas sexuales. En algunos casos, los hombres que experimentan abuso o trauma sexual en la infancia pueden desarrollar problemas de erección más adelante en la vida.

 2. Una lesión en el pene, la columna vertebral, la próstata, la vejiga y la pelvis puede llevar a DE, produciendo lesión en los nervios, músculos lisos, arterias y tejidos fibrosos de los cuerpos cavernosos. La subida de prolactina que pueden producir algunos fármacos como ansiolíticos, antipsicóticos (risperidona, olanzapina, halperidol) puede provocar también impotencia. Aquí hay algunas ideas que puedes probar por tu cuenta. Las causas hormonales suelen afectar asimismo el deseo sexual o libido. El terapeuta lo ayudará a usted y a su pareja a salir del ciclo de estrés y decepción que ha estado influyendo en su vida sexual y contribuyendo a su ED. Esta es una forma de terapia en la que tanto usted como su pareja ven a un terapeuta juntos. https://comprarlevitra.com/

 3. Physical reasons for ED range from heart disease and diabetes to high blood pressure and obesity. Damage to your nerves or arteries can cause problems with erections, too. Lack of exercise, drinking, and smoking can lead to problems. On the mental and emotional side of things, anxiety, depression, and stress all play a role. Relationship issues can also be a factor. With so many possible causes, your doctor has a number of tests he can use to figure out the best treatment for you..

 4. Tadalafil lasts for up to 36 hours and is more suitable if you require treatment for a longer period of time, for example, over a weekend. A meta-analysis published in 2013 clearly demonstrated increased efficacy over placebo for all PDE5 inhibitors. It is important to emphasize to patients that these drugs augment the body’s natural erectile mechanisms, therefore the neural and psychoemotional stimuli typically needed for arousal still need to be activated for the drugs to be efficacious. http://buycialis.online/blog/how-cialis-works.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *