ટપાલ વિભાગના કર્મચારીઓ અખિલ ભારતીય હડતાલ,તમામ પોસ્ટ ઓફીસ કર્મચારી સંગઠનો જોડાયા.

ગુજરાત બિઝનેસ ભારત રાજનીતિ સમાચાર

*ટપાલ વિભાગના કર્મચારીઓ અખિલ ભારતીય હડતાલ**તમામ પોસ્ટ ઓફીસ કર્મચારી સંગઠનો જોડાયા.*સરકાર સમક્ષ પોતાની વિવિધ પડતર માંગ સાથે તા. 8/01/2019 ના રોજ ટપાલ વિભાગના MTS પોસ્ટમેન તથા પોસ્ટલ આસીસ્ટન્ટ કેડરના તમામ કર્મચારી જોડાયા છે. અમદાવાદની નાની મોટી તમામ પોસ્ટ ઓફીસમા આ તકે કામકાજ ઠપ્પ થયુ છે.નવી પેન્સન સ્કીમ NPS જેમા પેન્સન ફંડના નાણા શેર બજારમાં રોકવામાં આવે છે એ રદ કરી જુની પેન્સન સ્કીમ લાગુ કરવી, બઢતીના અમાનુષી નીયમો રદ કરવા, વિભાગના ખાલી પદો જલદીથી ભરવા. મીનીમમ બેઝીક પે વધારવો, આઉટસોર્સીંગ બંધ કરવુ વગેરે માંગ સાથે કર્મચારીઓનો અવાજ હડતાલમાં બુલંદ થયો હતો.Please send your news on 9909931560.

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *