ગુરુ સુપ્રવા મિષ્રા ને 10મા કટક નૃત્ય મહોત્સવ, ઓરીસા મા કોનાર્ક નૃત્ય રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામા આવ્યો.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત મનોરંજન લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ગુરુ સુપ્રવા મિષ્રા ને 3 જાન્યુઆરી 2019 એ 10મા કટક નૃત્ય મહોત્સવ, કટક ઓરીસ મા કોનાર્ક નૃત્ય રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામા આવેલ છે. તેઓ લખિકા, નર્તિકા અને નૃત્ય નિર્દેશક છે. તેઓને 2013મા ગુજરાત ગૌરવ પુરાષ્કર પણ એનાયત કરવામા આવેલ છે. તેઓ એ ઓડિસી નૃત્ય નાટિકા મોહન થી મોહન, દિનકર જોશી દ્વારા લખાયેલી પુસ્તક પર રચના અને અભિનય કારેલ છે, જેની પ્રેક્ષકો દ્વારા સારી રીતે પ્રશંસા કરવામાં આવે છે.

Please send your news on 9909931560.

Related Post

TejGujarati
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share
 • 1
  Share

4 thoughts on “ગુરુ સુપ્રવા મિષ્રા ને 10મા કટક નૃત્ય મહોત્સવ, ઓરીસા મા કોનાર્ક નૃત્ય રત્ન પુરસ્કાર એનાયત કરવામા આવ્યો.

 1. Consiste en la inyección intracavernosa de alprostadilo, que conduce a la erección en 15-20 minutos. La inhibición de la fosfodiesterasa potencia el efecto vasodilatador del NO y permite recuperar temporalmente la capacidad de erección del pene. Si la disfunción eréctil es un problema continuo, sin embargo, puede provocar estrés, afectar la confianza en ti mismo y contribuir a causar problemas en las relaciones. Hay muchas formas diferentes de practicar la meditación, así que pruebe algunas opciones para ver qué funciona mejor para usted. La alternativa es la utilización de alprostadilo por vía uretral, el cual tiene resultados aceptables. https://comprarlevitra.com/

 2. Si no está del todo preparado para hablar con un terapeuta sobre su impotencia psicológica, hay algunas terapias alternativas que puede probar en casa. Del mismo modo, el estrés y las inquietudes relacionadas con la salud mental pueden provocar disfunción eréctil o empeorarla. Ir al terapeuta con su pareja también puede ayudarlo a resolver cualquier problema de relación que haya estado afectando su vida sexual para que ambos estén más satisfechos. En contraindicaciones añadir: neuropatía óptica isquémica. Obesidad: Se trata de una enfermedad relacionada con la acumulación de grasa por la ingesta de una cantidad de calorías mucho mayor a la que el organismo puede gastar. https://comprarlevitra.com/

 3. The researchers found a stronger correlation between smoking and illicit drug use and ED in men under 40 than among older men. That suggests that lifestyle choices may be a main contributing factor for ED in younger men. An analysis of research on ED in men under 40 found that smoking was a factor for ED among 41 percent of men under the age of 40. Diabetes was the next most common risk factor and was linked to ED in 27 percent of men under 40. Your doctor will ask you questions about your symptoms and health history.

 4. A doctor will take a medical and sexual history to help diagnose the cause of your erectile dysfunction (ED). Keep reading to learn more about this condition and how you can best manage it. Injection test. You may be asked to change certain food habits, stop smoking, increase workouts or stop using drugs or alcohol. Microvascular disease associated with diabetes is thought to compound the endothelial and neural injuries associated with this disease. Symptoms of ED can occur when this process is disrupted. https://buycialis.online/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *