ગઈકાલે વસ્ત્રાલ વિસ્તાર(આદિનાથનાગર,ઓઢવ) ખાતે આવિષ્કાર ક્રિકેટ લીગ ટુર્નામેન્ટ નું ઉદ્દઘાટન થયું.

ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત મનોરંજન રમત જગત રાજનીતિ સમાચાર

ગઈકાલે વસ્ત્રાલ વિસ્તાર(આદિનાથનાગર,ઓઢવ) ખાતે આવિષ્કાર ક્રિકેટ લીગ ટુર્નામેન્ટ નું ઉદ્દઘાટન કરવામાં આવ્યું. આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ માં 32 ટીમો અને 350 થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. યુવાનો એ ખૂબ જ સરસ આયોજન કર્યું છે..સૌ આયોજનકર્તા ઓ નો ખુબ-ખુબ આભાર ..

આપના ન્યૂઝ9909931560 પર મોકલો.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *