ખેડૂતો ના અધિકાર અને વેદનાને લઈ 8 તારીખે યોજાનાર કાર્યક્રમ માં લવારપુર અને પ્રાતિયા ગામે મિટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.

ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ખેડૂતો ના અધિકાર અને તેમની વેદના ને લઈ ને આગામી 8 તારીખ ના રોજ યોજાનાર કાર્યક્રમ ના અનુસંધાન માં લવાર પુર અને પ્રાતિયા ગામે મિટિંગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. ખેડૂતો ને તેમના સાથે થતા અન્યાય વિશે જાણ્યું..

આ મિટિંગ માં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ હાજર રહી..જો આવી જ રીતે ખેડૂતો સાથે અન્યાય થતો રહેશે..તો હવે મહિલાઓ પણ આક્રમક રીતે સરકાર સામે લડશે.. તેમના હક માટે અમે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું..

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *