🔔 *આયુ, આવક ને આરામ !* – નિલેશ ધોળકીયા

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત રાજનીતિ સમાચાર

ઉંમરને અને કામને કશું લાગતું-વળગતું નથી. કામ કર્યા પછી ઊંઘ સોનાનો ખાટલો કે સો મણની તળાઇ માંગતી નથી. ઉંઘ કામમાંથી છટકવાની બારી નથી એ તો સખત કામના બે સેશન વચ્ચેની રીચાર્જ પ્રોસેસ છે ! નાણાં જરૂરી છે જ પણ એટલી જ જરૂરી વસ્તુ પ્રવૃત્તિ તેમજ દિલો દિમાગને રાહતની ય જરૂર છે !

આપણી તકલીફ અડધુ થાકેલું શરીર અને પુરું બોર થયેલું મન હોય છે. કેટલાંક વળી સ્ટ્રેસનો વાંક કાઢતા હોય છે તેઓ શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના વ્યસ્ત જીવનનો દાખલો લે. ઉંઘ ઝોકાં ખાવા જેટલી આસાન નથી. બગાસું ખાતા મોંઢામાં પતાસું આવી શકે છે પણ બગાસું ખાતાં ઉંઘ આવી જ જાય એવું નથી ! ઉંઘ કિંમતી છે, એને કામ કરીને જ કમાવવી પડે છે !

મારા જેવાને અર્ધજાગ્રત અવસ્થામાં પૂરતી ઊંઘ ન મળે કે અપૂરતી ઊંઘ હોવાથી તન & મન પર લાંબા ગાળે અસ્વસ્થ આરોગ્યનો ખતરો તોળાઇ રહે છે. લઘુત્તમ ૬ કલાકની અકબંધ ઊંઘ લેનાર જ વિશ્વના નસીબદાર લોકો છે ! ✅ 🌹🙏

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *