31 મી ડિસેમ્બર ની કવિતા : જયેશ મકવાણા. ‘પ્રશુન ‘

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી બિઝનેસ ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

ચલ ભર તું ગ્લાસ માં
જીવ આવે જીવતી લાશ માં
વધુ થાય તો ચિંતા ન કરતો
આળોટજે આ ઘાસ માં
હવે તો પોલીસ બની કડક
પેસી ગઈ છે બધા ને ફડક
પાર્ટીની ગંધ ન આવે જોજે પાસ માં
ચલ ભર તું ગ્લાસ માં
સાચવી સાચવી ને પીજે
જોજે ઘરવાળી ના ખીજે
ઝડપાતો નહિ પત્નીની રાસમાં
ચલ ભર તું ગ્લાસ માં
હળવે હળવે ઘૂંટ લેજે
પેહલા ઘોડો પછી ઊંટ કેજે
ફૂલ થયા પછી તું
ખૂબ એન્જોય કરજે ડાન્સ માં
ચલ ભર તું ગ્લાસ માં
વીતેલા વરસ ને તોડ જોડ કરજે
નવા વરસ ના કુંડાળા હાલ થી જ
મિત્રો માટે ગોળ ગોળ કરજે
મિત્રો ના રાગ સાથે બેસાડજે પ્રાસ માં
ચલ ભર તું ગ્લાસ માં…..- જયેશ મકવાણા ‘ પ્રસુન ‘
તસવીર : ડૉ. ગિરીશ મકવાણા & ફ્રેન્ક ( ઑસ્ટ્રેલિયા ).

Please send your news on 9909931560.

Related Post

TejGujarati
 • 57
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  57
  Shares
 • 57
  Shares

2 thoughts on “31 મી ડિસેમ્બર ની કવિતા : જયેશ મકવાણા. ‘પ્રશુન ‘

 1. Physical reasons for ED range from heart disease and diabetes to high blood pressure and obesity. Damage to your nerves or arteries can cause problems with erections, too. Lack of exercise, drinking, and smoking can lead to problems. On the mental and emotional side of things, anxiety, depression, and stress all play a role. Relationship issues can also be a factor. With so many possible causes, your doctor has a number of tests he can use to figure out the best treatment for you..

 2. A radiologist or urologist interprets the images. The most commonly used instrument is the International Index of Erectile Function, a 15-item questionnaire that has been validated in many populations and is considered the gold standard to evaluate patients for ED. An Australian survey showed that at least one in five men over the age of 40 years has erectile problems and about one in ten men are completely unable to have erections. https://cialis.fun/erectile-dysfunction-types-and-treatments.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *