શનિવારે હરભાઈ સ્મારક નિધિ અને સરસ્વતી વિદ્યામંડળ દ્વારા આયોજિત સન્માન સમારોહ.

ગુજરાત વિશેષ સમાચાર

શનિવારે હરભાઈ સ્મારક નિધિ અને સરસ્વતી વિદ્યામંડળ દ્વારા શ્રી શાંતિકુમાર કોઠારી વિદ્યાલય, અસારવા ખાતે આયોજિત

સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમમાં શાળાના બે આચાર્યા શ્રી જશુબેન પટેલ અને શ્રી ભારતીબેન દવે નું સન્માન કરવામાં આવ્યું મુકેશ બાઇસિકલ. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *