ગાંધીજીના વિચારો તથા ફિલોસોફીના પ્રચાર તથા પ્રસાર સંદર્ભે એમ.ઓ.યુ.

સમાચાર

ગાંધીજીના વિચારો તથા ફિલોસોફીના પ્રચાર તથા પ્રસાર સંદર્ભે એમ.ઓ.યુ. થયા.
ગુજરાત લો સોસાયટી સંચાલિત એચ.એ.કોલેજ ઓફ કોમર્સની એચ.એ. ગાંધીઅન સોસાયટી સાથે અમદાવાદની સાબરમતી આશ્રમ, ઝીલીયાનો ગાંધી આશ્રમ તથા સુધડનો એન્વાયરમેન્ટલ એન્ડ સેનિટેશન ઇન્સ્ટીટયુટ સાથે એમ.ઓ.યુ. થયા છે.

આ સમજુતી કરારમાં એચ.એ.કોલેજનાં વિદ્યાર્થીઓ તથા એમ.ઓ.યુ. થયેલી સંસ્થાઓ સાથે મળીને સમાજમાં ગાંધીજીના વિચારોને તથા ફિલોસોફીને સમજીને સમાજમાં તેનો પ્રચાર કરશે. ગાંધીજીની 150મી જન્મજયંતી ઉજવણી પ્રસંગે વિવિધ સેમિનાર, કોન્ફરન્સ, તજજ્ઞોના વક્તવ્યો, ક્વીઝ કોમ્પીટીશન, શ્રમનું મહત્વ તથા ચરખો કાંતતા પણ વિદ્યાર્થીઓ શીખશે. આજના ગળાકાપ હરીફાઈ તથા ઈન્ટરનેટ યુગમાં યુવાનો સોશિઅલ મીડિયામાં સૌથી વધુ સમય વિતાવે છે જેનાથી તેના વ્યક્તિત્વને પણ નુકશાન થાય છે. આથી યુવાનોને ગાંધી મૂલ્ય આધારિત પ્રવૃત્તિમાં જોડી સકારાત્મક અભિગમ વિકસે તેવો પ્રયાસ કરવામાં આવશે.

કોલેજના આચાર્ય સંજય વકીલે આ સંદર્ભે જણાવ્યું હતું કે કોલેજ સાથે થયેલ વિવિધ એમ.ઓ.યુ.નો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિદ્યાર્થીઓમાં સંસ્કાર સિચન, ખાદીનું મહત્વ, સત્ય, કરૂણા તથા શ્રમ યોગદાન સમજાવવાનું છે. ગાંધીજીના મુલ્યો તથા સ્વદેશીનું મહત્વ યુવાનો સમજે તથા તેમના જીવનમાં ઉતારે તેવો મુખ્ય ઉદ્દેશ રેહેશે. એચ.એ. કોલેજ સાથે વિવિધ સંસ્થાઓએ કરેલ એમ.ઓ.યુ.નો ઉદ્દેશ ગાંધીજીના વિચારો તથા મૂલ્યોનો પ્રચાર તથા પ્રસાર કરવાનો છે. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *