વડોદરા બ્રહ્મસેના પરિવાર મહાદેવ ક્રેડિટ કો.ઓપરેટિવની સ્થાપના કરશે.

ગુજરાત વિશેષ સમાચાર

વડોદરા બ્રહ્મસેના પરિવાર બ્રહ્મસમાજના બેરોજગારોને રોજગારી આપવા તથા સમાજના જરૂરતમંદ ભૂદેવ યુવા ભાઈ બહેનોને આર્થિક રીતે પગભર કરવા માટે મહાદેવ ક્રેડિટ કો.ઓપરેટિવની સ્થાપના કરશે.

આ માટે વડોદરા બ્રહ્મસેના પરિવારની મિટિંગ યોજાઈ ગઈ જ્યાં બ્રહ્મસેના ગુજરાતના કન્વીનરશ્રી બાલકૃષ્ણ રાવલનું ભાવભર્યું સન્માન કર્યું હતું. સંકલન-દિલીપ ઠાકર.

મો 9825722820

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *