વડા પ્રધાન નરેન્દ્રમોદીએ સેના અને આઈટીબીપી અધિકારીઓ સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી.

આંતરરાષ્ટ્રીય ધાર્મિક ભારત વિશેષ સમાચાર

વડા પ્રધાન નરેન્દ્રમોદીએ ઉત્તરાખંડના હરસિલમાં સેના અને આઈટીબીપી અધિકારીઓ સાથે દિવાળીની ઉજવણી કરી. સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *