દૈનિક પંચાંગ:- પ્રો મૃત્યુંજય વી શાસ્ત્રી.

ગુજરાત ધાર્મિક ભારત વિશેષ સમાચાર

દૈનિક પંચાંગ
તારીખ – 05- 11 -2018
ગુજરાતી સંવત -2074,
હિન્દી વિ સંવત 2075,
માસ – આસો
પક્ષ – વદ – શુકલપક્ષ
તિથી – ઘનતેરશ , યોદશી/ત્રતેરસ
વાર – સોમવાર
નક્ષત્ર – હસ્ત
]યોગ – વિશ્કંભ
કરણ – ગર
ચંદ્રરાશિ – કન્યા
દિન વિશેષ – ઘન્વંતરી પૂજન, સોમ પ્રદોષ શિવરાત્રી
સુવિચાર – દરેક અસંતોષ નુ એક માત્ર કારણ છે… “સરખામણી”
પ્રો.મૃત્યુંજય વી.શાસ્ત્રી. – સંકલન-દિલીપ ઠાકર. 9825722820

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *