સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક શાળા મંદિર મણિનગર ખાતે રંગોળી હરીફાઈ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત સમાચાર

સરસ્વતી મંદિર પ્રાથમિક
શાળા મંદિર મણિનગર ખાતે તારીખ 03/11/18 ના રોજ રંગોળી હરીફાઈ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 87 વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો.વિજેતા થયેલ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત ઇનામ પણ આપવામાં આવ્યા હતાં.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *