શાલીન હાઈટસ 3 વટવા.દશેરા નિમિત્તે માતાજીની રંગોળી, દીવાઓથી સુશોભિત.

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક વિશેષ સમાચાર

શાલીન હાઈટસ 3 ઓપોઝિટ આયોજન નગર એસપી રોડ વટવા. ના રહીશોએ દશેરા નિમિત્તે

માતાજીની સુંદર રંગોળી બનાવી દીવાઓથી સુશોભિત કરવામાં આવી હતી સંકલન-દિલીપ ઠાકર. મો 9825722820

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *