ન્યૂ ડી.પી.કેમ્પસ માં જન્માષ્ટમી ની વેશભૂષામાં બાળકો

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ધાર્મિક ભારત મનોરંજન સમાચાર

નયુ. ડી.પી.કેમ્પસ ખાતે
જન્માષ્ટમી મહોત્સવ ખૂબ જ ઘામ ઘૂમથી
ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.
જેમા દરેક વિઘાથીૅઓએ અલગ-અલગ વેશભૂષા ભજવી હતી,જેમ કે કૃષ્ણ,રાધા,દેવકી,વાસુદેવ ,કંસ વગેરે. જેમા શિક્ષકોનુ ખૂબજ યોગદાન રહ્યું હતું.ન્યૂ ડી.પી. કેમ્પસના સંચાલક ના માર્ગદર્શન હેઠળ સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર અને એજયૂકેશન આપતી સંસ્થા નું શીર્ષક ખરેખર સાર્થક છે.

આપના ન્યૂઝ 9909931560 પર મોકલો.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *