આપનાં પ્રશ્ન – ડો. શિતલ પંજાબી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુજરાત બિઝનેસ ભારત સમાચાર

સવાલ – મારા સાસુ ની ઉંમર 70 વર્ષ છે,તેમને વારંવાર યુરીન થાય છે અને પથારી માં પણ થઈ જાય છે, કંટ્રોલ રહેતો નથી તો શું કરવું જોઇએ?

જવાબ- યુરીન નું ઇન્ફેક્શન થયું હોય તો આ રીતે તકલીફ પડતી હોય છે.
મોટી ઉંમરે(મેનોપોઝ ના કારણે) આ તકલીફ વધુ પડતી જોવા મળે છે.
જો ડાયાબિટીસ હોય તો વધુ પ્રમાણમાં તકલીફો હોય છે.

કેટલીકવાર, પ્રોલેપ્સ એટલે કે, ગર્ભાશય નીચે ખસી જાય કે નૉર્મલ ડિલિવરી પછી યોની માર્ગ ઢીલો પડી જાય તો પણ વધુ પ્રમાણમાં તકલીફો થતી રહે છે.

આ જુદા જુદા પ્રકારના કારણો જવાબદાર હોય છે. તેની સારવાર પણ જુદી જુદી હોય છે.
ગાયનેક ડૉકટર ને બતાવી જરૂરી સારવાર કરાવવી જોઈયે.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *