રાજ્યપાલ ઓ.પી.કોહલી ની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે શુભેચ્છા પઠાવતાં નાગરિકો

કલા સાહિત્ય ગુજરાત રાજનીતિ સમાચાર

આજરોજ ગુજરાત ના લોકલાડીલા રાજ્યપાલ ઓ.પી.કોહલી ની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે કેટલાંક નાગરિકોએ શુભેચ્છા પાઠવી હતીઃ પ્રોફે. વકીલ દ્વારા મોમેન્ટો આપવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે આર્ટિસ્ટ ચૌલા દોષી દ્વારા રાજ્યપાલ ને પેઇન્ટિંગ આપી અલગ રીતે વર્ષગાંઠ ની શુભેચ્છા આપવામાં આવી હતી.

સ્ટોરી. કેડીભટ્ટ

Related Post

TejGujarati
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

5 thoughts on “રાજ્યપાલ ઓ.પી.કોહલી ની વર્ષગાંઠ નિમિત્તે શુભેચ્છા પઠાવતાં નાગરિકો

 1. The Tadalafil becomes attached to the PDE5. This means that blood is allowed to have increased circulation and a man who takes a Cialis will discover that there is plenty of blood to create an erection. The binding mechanism of action with Tadalafil is highly effective, working in approximately four out of five men with erectile dysfunction or impotence.

 2. disfuncion erectil bomba de vacio. Alimentación: Si sufres de disfunción erectil, puedes consumir determinados alimentos que ayudan a mejorar la circulación, a la relajación de los músculos, la producción de testosterona, etc. Comprar Levitra por correo. Este profesional sabrá guiar a la persona afectada hasta dar con el trastorno emocional que está provocando el inconveniente. También la cirugía (especialmente la cirugía radical de próstata debido a cáncer) puede lesionar nervios y arterias cerca del pene, causando DE.

 3. La disfunción eréctil es un problema bastante frecuente en los hombres. El médico le realizará diversas preguntas con el objetivo de descubrir posibles factores de riesgo que podrían causar la Disfunción Eréctil o contribuir a su desarrollo. Es importante aclarar que, los hombres que toman alguna medicación para el tratamiento de la angina de pecho, no deben tomar estos fármacos. En muchos casos, la ansiedad por el desempeño se desencadena por un diálogo interno negativo: se preocupa por poder lograr una erección, complacer a un compañero o eyacular demasiado pronto. https://comprarlevitra.com/

 4. Sildenafil, better known by the brand name Viagra, is one of the most common and widely used erectile dysfunction treatments available today. Originally developed as a treatment for high blood pressure, sildenafil was approved as an ED drug in the late 1990s. From its introduction until 2007, Viagra was by far the most widely used erectile dysfunction drug on the market, accounting for 92% of global sales in 2000. While sildenafil isn’t quite as dominant as it once was, it’s still by far the most popular treatment for ED.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *