ચોમાસા ની ઋતુ માં કીડા મકોડા અને માખી-મચ્છર ઉપદ્રવ મચાવે છે. તેના બચાવ માટે પ્રાકૃતિક ઉપાય-પ્રિયંકા જોષી ભટ્ટ

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ટેક્નોલોજી ભારત સમાચાર

ચોમાસા ની ઋતુ માં કીડા મકોડા અને માખી-મચ્છર ઉપદ્રવ મચાવે છે.
તેના બચાવ માટે પ્રાકૃતિક ઉપાય-
1. વિનેગર અને લીંબુના રસનું મિશ્રણ કરી ઘરના પ્રવેશ દ્વાર અને બારી પાર લગાવો .
2. લીમડા ના તેલ ને પણ બારી બારણાં પાર લગાવી શકાય. જેનાથી માખી મચ્છર દૂર રહે .
3. નારિયળ ના તેલ ને શરીર પર લાગવા થી પણ મચ્છર થી બચી શકાય છ.ે
4.દાલચીની પાવડર ની સુવાસ થી દૂર રહે છે.
5. કાકડી ની સ્લાઈસ થી પણ કીડી અને વંદા દૂર રહે છે.
આવા નાના ઉપાય કરીને હાનિકારક રસાયણ થી બચી શકાય છે અને પ્રકૃતિ સાથે જ આપણી જાતને જીવજંતુ થી બચાવી શકાય છે.
પ્રાકૃતિક ને માણો અને ઉપનાવો વધુ સારો જીવન જીવો
પ્રિયંકા જોષી ભટ્ટ

સ્ટોરી. કેડીભટ્ટ

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *