અમદાવાદ મંડલ ના રેલ અધિકારી અને કર્મચારી દ્વારા ગીત સંગીત નો કાર્યક્રમ યોજાયો

કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત

અમદાવાદ મંડલ ના રેલ અધિકારી અને કર્મચારી દ્વારા આયોજીત ગીત સંગીત કાર્યક્રમ
તારીખ 28.07.2018 ના રોજ અમદાવાદ મેડીકલ એસોસિએશન હોલ મા યાદગાર ફિલ્મી ગીત સંગીત નો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જેમાં રેલ અધિકારી શ્રી એન.એમ. અગ્રવાલ અને રેલ કર્મચારી શ્રી અનિલ કુમાર વાઘેલા, શ્રી શ્રીકાંત દત્ત, શ્રી રાજેશ વાસનીક, શ્રી રાજેશ સાહુ, શ્રી પ્રશાંત જાની.

Related Post

TejGujarati
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *