આખરી વેળા બધા લાચાર છે – કલ્પ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

આખરી વેળા બધા લાચાર છે.
જીંદગીમાં જે મળ્યા, આભાર છે.

શ્રાશ તારા નામના ભરતો હતો,
ને બધા સમજે મને,બિમાર છે.

તુ કહે છે લખો મારી ગઝલ,
મૌન છું ને શબ્દોનો પણ ભાર છે.

આ નગરમાં બંધ દરવાજા મળે,
રોજ મારા સાવ ખુલ્લા દ્વાર છે.

ફૂલ લઇને બારણે આવો નહી,
કલ્પ, સમજે છે બધા આ પ્યાર છે.

@કલ્પેશ સોલંકી” કલ્પ”

Related Post

TejGujarati
 • 19
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  19
  Shares
 • 19
  Shares

3 thoughts on “આખરી વેળા બધા લાચાર છે – કલ્પ

 1. Rüyada kedi görmek çocuk sahibi olacağınıza, eğer kadın iseniz eşinizden dolayı biraz sıkıntı çekeceğinize, etrafınızda düşmanlar olabileceğine işaret etmektedir.

  Rüyada kedi görmek, son derece laubalı ve çevresindeki insanları kurnazca kandıran, samimiyetsiz ve iki yüzlü bir erkeğe yorulur.

  Bir diğer rüya tabirine göre rüyada kedi görmek anne iseniz, çocuğunuza karşı gereğinden fazla zorlayıcı davranıyor ve onun eğitimini çocuğunuzu sıkacak bir şekilde vermeye çalışıyorsunuz demektir.

 2. İhtiyaç Kredisi Hesaplama Ziraat, İhtiyaç kredisi, tatillerinizde, düğün masraflarınızı karşılamada ya da eşyalarınızı yenileme gibi acil nakit ihtiyacınız olan durumlarda tüketicilere sunulan bir kredi türüdür. Ziraat Bankası kişiye özel ödeme planları ve uygun faiz oranları ile ihtiyaç kredisi çekmek istendiğinde akla gelen kurumların başında gelmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *