આત્મીય ફાઉન્ડેશન દ્વારા મકરબા મ્યુનિસિપલ શાળા મા યોગ ગુરુ અવનીબેન ના સાંનિધ્ય મા વિશ્વ યોગ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી

આંતરરાષ્ટ્રીય કલા સાહિત્ય ગુજરાત ભારત

આત્મીય ફાઉન્ડેશન દ્વારા મકરબા મ્યુનિસિપલ શાળા મા યોગ ગુરુ અવનીબેન ના સાંનિધ્ય મા વિશ્વ યોગ દિવસ ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં ૨૫૦ બાળકો તેમજ શિક્ષકો જોડાયા હતા.

સ્ટોરી. કેડીભટ્ટ

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *