સરકયો પાલવ

કલા સાહિત્ય ગુજરાત

‘છમ’ ‘છમ’ વરસતા વરસાદ મા, જૉબન ના જામ છલકાયા, પ્રેમ નો ઍકડૉ હૈયે ગુંથી,
કઇક કેટલાય માનખ ગુંચવાયા!

સરક્યો સડસડાટ તારા તન માહ્ય્લો, રેલો મુજને ભીંજ વે, તુ ચાલે ધીમી ધીમી મને જોઇ,
ને ઘરે તારી બા તને ખિજવે!

આવ્યુ તુ પુર ને તણાયો તો હું બાદ મા, તારા નામ ના મદ મા, ભેરવાયો હું વમળ મા!

જો પછી ચઢી ચાનક તને હેલી માણવાની, સુકાઇ નથી એ રંગત હજી, તને પામવા ની.

જાણી લે કે તુ ભલે કરતી રમત ઝબુક્તી વિજળી ની, ઉપર વાદળ અને નીચે ધરા વચ્ચે, તારી મારી રમત હવે જામવાની!

(ગૌરાંગ ઊપાધ્યાય, ૧૮ જુલાઈ ૨૦૧૪)

Related Post

TejGujarati
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
 • 2
  Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *