ઓશો ધ્યાન શિબિર

ધાર્મિક ભારત લાઇફ સ્ટાઇલ સમાચાર

તાજેતરમાં પાલવાસણા ખાતે ઓશો ધ્યાન શિબિર નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખુબજ મોટા પ્રમાણમાં સંન્યાસઓ એ ભાગ લીધો હતો. કેટલીક લાક્ષણિક તસવીરો.

Related Post

TejGujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *